Proefschrift


Proefschrift bestellen?

Kluwer heeft het proefschrift uitgegeven in de reeks Fiscale Monografiën, nr. 135.

Deze uitgave is te bestellen via de volgende link: bestel proefschrift Loonsomheffing
Proefschrift Loonsomheffing

Op 17 maart 2011 is dr. Frank M. Werger gepromoveerd op het onderwerp loonsomheffing. 


Het onderzoek gaat in op vragen als: hoe kan eenvoudiger worden bepaald welke “werknemers” onder de loonsomheffing vallen? Op welke wijze kan de grondslag waarover geheven wordt (het loonbegrip) worden vereenvoudigd? Kan een duidelijke en eenvoudige tariefstructuur worden gecreëerd? Is fiscalisering van de premieheffing daarbij mogelijk? Ook wordt aandacht besteed aan de minimaal noodzakelijke administratieve verplichtingen en aan de vraag of de loonsomheffing internationaal inpasbaar is. 


De door Werger voorgestelde loonsomheffing moet voor werkgevers leiden tot een eenvoudiger en daarmee goedkoper uitvoerbare loonadministratie. Voor werknemers moet de loonsomheffing resulteren in een eenvoudiger en begrijpelijker loonstrookje. 


In het onderzoek wordt de conclusie getrokken dat een loonsomheffing kan worden ingevoerd die deels wordt geheven van de werkgever en deels van de werknemer. Hierbij geldt als uitgangspunt dat elke opdrachtnemer die niet als ondernemer in de zin van de Wet IB 2001 werkzaam is als werknemer in de zin van de loonsomheffing wordt aangemerkt. Wel wordt voorgesteld om een beperkte mogelijkheid tot opting out voor nevenwerkzaamheden in te voeren.


De voorgestelde loonsomheffing gaat verder uit van een uniform loonbegrip, waarbij geen (premie) maxima, franchises of heffingskortingen worden gehanteerd. Hierbij wordt de loonsom opgesplitst in een werknemersloonsom en een werkgeversloonsom. Voor beide loonsommen geldt eenzelfde proportioneel tarief. Daarnaast wordt van de werkgever op zoveel mogelijk gelijke basis een premiesomheffing geheven, die uitgaat van één proportioneel tarief over de totale loonsom van de werkgever. Eventuele draagkrachtcorrecties kan de wetgever vervolgens effectueren in de inkomstenbelasting, die eventueel omgevormd zou kunnen worden tot een vlaktaks-plus.


Tot slot wordt voorgesteld om een fiscale eenheid voor de loon(som)belasting te introduceren en om de gegevens uitvraag in de loonaangifte tot het minimum noodzakelijke te beperken. Onderling vertrouwen en de kunst van het weglaten is de oplossing voor vereenvoudiging.  

© FMW 2014