Publicaties


Boeken

Fed Fiscale Studieserie nr 34, AWBZ en Zvw, kluwer, Deventer, 2014, ISBN 9789013089516

Boom Basic Loonheffingen (sinds 2013)

De Wet inkomstenbelasting 2001, SDU, Den Haag (co-auteur sinds 2011)

Werkkostenregeling, 1e en 2e druk, SDU, Den Haag

De zaak van de auto van de zaak, PWC, 2011

Loonsomheffing, Fiscale Monografie nr. 135, Kluwer, Deventer, 2011, ISBN:9789013085358

Tekstuitgave Walvis, Sociale verzekeringswetten, nr. 11, Kluwer, Deventer, 2004, ISBN: 9031222976


Artikelen

Strijd tegen schijnzelfstandigheid is slechts symptoombestrijding

NTFR-B 2014-13

Is de winstbox de missing link voor een loonbox in de inkomstenbelasting?

TFO 2013/126.1

De crisisheffing nader beschouwd

NTFR-B 2013-10

Gebruikelijkloonregeling in beweging

VFP 2013/4

Enkele belangrijke knelpunten in de werkkostenregeling (II)

WFR 2013/352 (co-productie met dr. C.W.M. van Ballegooijen)

Enkele belangrijke knelpunten in de werkkostenregeling (I)

WFR 2013/324 (co-productie met dr. C.W.M. van Ballegooijen)

Wet uniformering loonbegrip
Beloning en Belasting, themanummer december 2012

Werkkosterregeling
De Accountant, december 2012

Werkkostenregeling in crisis? het is maar hoe je het bekijkt
WFR augustus 2012

Uniformering loonbegrip per 2013: kleine maar essentiele stap 
Het Register juni 2012

Loonsomheffing, geen doel op zich, maar een middel tot vereenvoudiging
TFO 2011/65

Wetsvoorstel Uniformering Loonbegrip: uitstel, maar (hopelijk) geen afstel
MKBadviseur 2011/5, blz. 6-10

Een loonsomheffing als alternatief voor het huidige systeem van heffing

MKB adviseur maart 2011

Promovendus aan het woord

WFR 2011/336

Onderling vertrouwen en de kunst van het weglaten; om te beginnen bij de beroepskosten 

WFR 2009/612

Ruim tien jaar eindheffing, van codificatie van de praktijk naar afvoerputje voor de loonbelasting?

WFR 2008/453 (co-productie met mr. E.P.J.Dankaart)

Personenkring werknemersverzekeringen op de schop

WFR 2007/532

De Paarse Krokodil is los…leidt dit daadwerkelijk tot een vereenvoudiging?

Maatschappelijk heffen deel 1, Kluwer, Deventer, 2006, pag. 625 - 632

Personenkring werknemersverzekeringen onder constructie

MKB-adviseur 2006/10, blz. 12-16

Staatssecretaris Wijn gaat paarse krokodil te lijf 

MKB-adviseur 2006/7-8, blz. 30-33

Operatie Walvis per 1 januari 2006 pas echt op stoom

MKB-adviseur 2005/11, blz. 6-12

Zekerheid rond arbeidsrelaties blijft moeizaam proces

MKB-adviseur 2005/5, blz. 22-29

Conserverende aanslag in Europeesrechtelijk perspectief

Buitengewone verdiensten, opstellen aangeboden aan dr. D.A. Albregtse, Rotterdam 2004, pag. 324 - 332

Harmonisatie fiscaliteit en werknemersverzekeringen: op de goede weg, maar nog geen eindpunt 

MKB-adviseur 2004/12, blz. 6-12

Harmonisatie heffingen fiscaliteit en werknemersverzekeringen; een grote stap in de goede richting 

WFR 2004, blz. 1029 - 1037

Overdracht pensioenkapitaal naar buitenlandse verzekeraar nader belicht 

Loon 2003/10, blz. 4-6

Wetsvoorstellen Walvis; struisvogelpolitiek ten top

Loon 2003/6, blz. 8-12

Dienstbetrekking of ondernemer. Onduidelijkheid rond kwalificatie arbeidsrelatie blijft 

Accountant Adviseur 2003/4, blz. 18-22

Kwalificatie arbeidsrelaties stuit op ambtelijke onwi

Vakblad voor de MKB-adviseur 2003/3, blz. 12-17

Zekerheid vooraf bij beoordeling arbeidsrelaties nog lang niet in zicht 

WFR 2003/6515, blz. 209-217

De wetsvoorstellen Walvis en hoe het anders had gekund! 

Loon 2002/15, blz. 3-6

Operatie Walvis; is het beestje bij voorbaat gedoemd te stranden? 

WFR 2002/6496, blz. 1271-1280

Verdere discoördinatie loonbegrippen leidt tot lastenverzwaring 

PS Documenta 2002/12, blz. 1255-1273

Walvis I en Walvis II: van de regen in de drup 

Vakblad voor de MKB-adviseur 2002/9, blz. 6-12 

Arbeidsparticipatie stimulerende maatregelen voor de werkgever, nader belicht 

Loon 2002/10, blz. 4-7 (co-productie met E.L. Boeke)

Eindelijk een eenduidig loonbegrip in de werknemersverzekeringen?

Vakblad voor de MKB-adviseur 2002/6, blz. 23-30

Investing in Human Capital

Expat magazine, september 2001, pag. 9

Eindelijk op eigen benen: zelfstandigheid in de fiscale en socialezekerheidswetgeving

Vakblad voor de MKB-adviseur 2001/12, blz. 6-12

Pensioenopbouw in internationaal perspectief: een rustige oude dag?! 

Loon 2001/11, blz. 5-8

Perikelen rond personeelsopties, loon vroeger, loon nu en loon in de toekomst!?

WFR 2001/6438, blz. 800-808

Eindelijk premiestaffels voor de praktijk beschikbaar? 

Loon 2001/6, blz. 3-6

Begrip „loon van derden

Loon, 2000/5

Harmonisatie van het ondernemersbegrip: tot hoever wil de overheid gaan? 

Vakblad voor de MKB-adviseur 2000/3, blz. 6-11

Verslag van EFS-seminar van 23 november 1999

WFR 2000/6374, blz. 253-260 (co-productie met J.L. van de Streek)

Verslag promotie drs. E.J.W. Heithuis 

WFR 1999/912

© FMW 2014