Seminars

NOB/MinFin Fiscale conferentie loonheffingen (december 2013)

Kluwer jaarcongres financiële administrateurs (november 2013)

PWC Lunchseminar Prinsjesdag Nieuwspoort (septemer 2012 en september 2013)

Kluwer ficale actualiteitenmiddag (juni 2013)

NOB loonheffingen RVU/Stamrechten seminar (maart 2013)

NTFR webseminar actualiteiten loonheffingen (januari 2013)

Kluwer actualiteitendag Uniformering loonbegrip en werkkostenregeling (december 2012)

Kluwer jaarcongres salarisadministrateur: onderwerp: actualiteiten loonheffingen (Beatrix theater, november 2012)

Lunchseminar in Nieuwspoort met 2e Kamerleden in verband met Lenteakkoord (september 2012)

PWC seminar Lenteakkoord (juni 2012)

Mobiliteitskring Den Haag, Lenteakkoordbijeenkomst (mei 2012)

PWC seminar 360 graden loonheffingen (mei 2012)

Kluwer seminar Brandstof voor de salarisadministrateur (maart 2012)

Kluwer jaarcongres salarisadministrateur: onderwerp: actualiteiten loonheffingen (Beatrix theater, november 2011)

Belastingdienst, landelijk overleg LB inspecteurs: onderwerp: loonsomheffing (november 2011)

Lof-congres, fiscaal symposium: onderwerp: loonsomheffing (2010)

MinFin, fiscaal symposium, onderwerp: toekomst arbeidsrelaties (2009)

ADP opleidingsdagen, onderwerp: flexibele arbeidsvoorwaarden (2008)

FIS congres, internationalisering en fiscaliteiten m.b.t. loonbelasting en premieheffing (2006)

FB, studiekring Rotterdam, onderwerp: stand van zaken rond wetsvoorstellen Walvis en Wfsv(2004)

Belastingdienst, landelijke themadag loonbelasting, onderwerp: Walvis I en II en het mogelijke alternatief (2002)

© FMW 2014